Slide background

“What makes you great is not what you do but, how you do what you do”

Constance Chuks Friday

Slide background

“If you can't do great things, do small things in a great way.”

Napoleon Hill

Slide background

"Without continual growth and progress, such words as improvement, achievement, and success have no meaning."

Benjamin Franklin

APS Slovensko sa zaoberá správou a poradenstvom v oblasti nesplatených pohľadávok. Je členom APS HOLDING – predné investičné spoločnosti vo vymáhaní pohľadávok v strednej a juhovýchodnej Európe.